BAYİ GİRİŞİ

Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Hayat bir hikayedir. Bizim hikayemiz “Birlikten kuvvet doğar.” Gerçeği çerçevesinde 2000 yılında 6m2lik bir iş yerinde başlamıştır.

Ailenin hayat düsturu edindiği; doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, sınırsız fedakarlık değerlerini yaşam tarzı olarak benimseyen 4 kardeş el ele, gönül gönüle vererek yola çıkmıştır. Fiziken küçük ama idealleri büyük olan kardeşler hayallerini gerçekleştirmek için, uygulama alanındaki çabalarını, yılmadan, yorulmadan, azimle, sabırla sürdürdüler ve bu süreçte eğitimlerini de aksatmadılar.

2003 yılında piyasadaki yöneliş dikkate alınarak, “Toptan Cep Telefonu Aksesuarları” işine girildi. Bu girişim yapılırken yeni ufuklar açılmaya da başladı. Başlangıçta mal tedariki İstanbul’dan yapılıyordu.

2004 yılında; cep telefonu sektörünün yaygınlaşması piyasada oluşan aksesuar ihtiyacının artması neticesinde, piyasanın ihtiyacını karşılamak ve işi geliştirebilmek için daha merkezi yerde bir mağaza açıldı.

İş devam ettirilirken toptancılığın daha gerçekçi yapılabilmesi ve piyasada yer edinebilmek için mal tedarikinin Çin’den yapılmasına karar verildi. “Gerekli imkan, olduğu kadar sağlanacak ve ürünler birinci elden temin edilecek. Bunun için oturduğumuz ev sermayeye dönüştürüldü.”

2006 yılında Çin’den ithalata başlandı.

Hem gelişen piyasaya ayak uydurmak, hem yaşanan stresi doğru yönetebilmek için, daha farklı bilgilenme, araştırma alanları oluşmaya başladı.

2007 yılında yapılan çalışmalar sonucunda öncelikle ESAM LTD. (Esam İletişim Elektronik Ve İnş. San. Tic. Ltd.) şirketi kuruldu. SİMEX (Selami, İsa, Muhammed, Esat, X anne-baba) markası tescil ettirildi.

2004 yılında açılan mağaza 2010 yılında 150 m2lik bir mağazaya taşındı.

Merhum Akif’in;

Say’e sarıl

Hikmete ram ol

Varsa budur

Bilmiyorum başka çıkar yol… diyerek aydınlattığı yoldan ilerlemeye çalışıyorduk.

Kurumsallaşma sürecine geçerken özellikle alanında uzman yönetim danışmanları ile çalışmak farklı bir boyut oluşturdu. Hatalarımız, yapmamız gerekenler karşımıza çıkıyor. Firmayı ve çalışanları daha iyi değerlendirebilmek için görev bölümü yani gerekli birimleri oluşturma çalışmalarına geçildi.

2012 yılında, Büsan Organize Sanayi Bölgesi’nde lojistik merkez oluşturuldu. Aynı zamanda ihtiyaca binaen SİMKON İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. kuruldu. B2B (internet üzerinden bayilere yönelik) satış sistemine geçildi. Gerçekleştirilmesi mümkün gözükmemesine rağmen gece gündüz çalışmalar neticesinde barkodlu sisteme geçildi. Bu, sürekli çalışma, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile mümkün oldu.

Kurumsallaşmanın devam edecek bir süreç olduğu ortaya çıktı. İşin kontrolü sağlandıkça yeni düşünceler gelişmeye başladı.

2013 yılında, İzmir Toptan Satış Mağazası açıldı.

2014 yılında, Konya merkezde 2. mağaza açıldı.

Çin’den mal tedariki daha düzenli sürekliliği aksatmayacak planlamalara geçildi. Çünkü teknik ve aksesuar olarak 15.000’i aşan ürün çeşitliliğine ulaşıldı. Çin’de de satın alma ofisi oluşturuldu.

Her zaman kalite, uygun fiyat, zamanında mal tedariki prensiplerine riayet edilmeye çalışılmaktadır.

2015 yılında, Aksaray Toptan Satış Mağazası açıldı.

2016 yılında, Isparta ve Eskişehir Mağazaları açıldı.

2017 yılında, Konya merkezde 3.mağaza açıldı. Böylelikle toplamda 7. mağazaya ulaşılmış oldu.

Ayrıca bölge satış bayileri aracılığı ile tüm Türkiye’ye ulaşmak ve hizmet vermek için bölge bayilikleri verilmeye başlandı.

Tabelamız ve bilinen adımız olan SİMEX’de 60 çalışanımızla devam eden bu yolculuk, bir ekip yolculuğudur. Bu başarı hikayesi her bir birimin sorumluluklarını yerine getirmesi sayesinde yazılmaktadır. Firmalar bir canlı gibidir. Her organ görevini yerine getirmek zorundadır. Yoksa bünye hastalanır. Tedavi edilmezse ölür.

Gayemiz odur ki; “ESAM” ve “SİMKON” gemileri “Simex, Jopus, Mytell” bayraklarını dalgalandırarak devam eden bu yolculukta “Başarı” limanına ulaşır.

Başarı, demir atarak durulacak bir yer değil; ihtiyaçlarını temin ederek, yeni idealler için yola çıkmaktır.

Dileğimiz; bu hikaye bizi mutlu, huzurlu kılsın. Başkalarına da ilham kaynağı olsun.